Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

E-sigarett Blogg

29.06.2018

E-sigaretter med nikotin

 

Vi får daglige forespørsler om vi har e-juice / dampvæske til e-sigaretter som inneholder nikotin, enten på bakrunn av at kundene våre tror det er lovlig eller om vi selger "under disken". Svaret på det spørsmålet er nei, og årsaken er at det er ulovlig og straffbart å selge eller og overdra e-juice med nikotin i Norge under det gjeldende regelverket. E-juice uten nikotin selges fritt til personer over 18 år.

Regelverket som omfatter dette er Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

§ 2. Forbud.

Det er forbudt å produsere, føre inn i Norge, omsette eller overlate til andre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Det samme gjelder tobakk- og nikotinholdige produkter som forutsettes benyttet på andre måter enn det som er lovlig i Norge.

§ 12. Straffeansvar.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene gitt i disse forskrifter, eller som bryter vilkår fastsatt med hjemmel i § 8, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, eller begge deler. Medvirkning straffes på samme måte.


Privatimport av e-juice og e-sigarett med nikotin

Privatpersoner kan lovlig importere e-juice og e-sigaretter som inneholder nikotin fra EU / EØS land hvor dette omsettes lovlig. Mengden kan ikke overskride 3 måneders forbruk, og det må være til personlig forbruk for røykeavvenning. Tollvesnet kan kreve dokumentasjon fra lege som bekrefter at det skal brukes til røykavvenning, men pr. i dag (06.18) praktiseres ikke dette i nevneverdig grad. Import fra land utenfor EU, slik som USA og Kina er ikke lovlig, og om sendingen blir stoppet kan det få store konsekvenser da det ansees som smugling. Friske Drag anbefaler å bestille fra velkjente produsenter som du har kjennskap til.

 

Kjøp av nikotinholdig væske i Norge

E-sigaretter med Nikotin i Norge

I Norge finnes det svartmarked med forhandlere som ulovlig selger e-juice som inneholder nikotin, og det er anbefalt å holde seg lang unna disse. Det er flere årsaker til det, men de viktigste er din personlige helse og finansiering av kriminell virksomhet.

Den nikotinholdige e-juicen som du kjøper av Norske forhandlere består av en blanding av baser og aroma eller ferdige væsker som kommer inn til landet uten nikotin og høykonsentrert nikotin som er smuglet inn i landet i stor skala med hensikt for videresalg. I de fleste tilfellene blandes da væsken til hos forhandleren under uhygieniske forhold som ikke er regulert av noe statlig organ.

Det typiske er at de tilsetter nikotinen i e-juicen når du står og venter, og det finnes mange skrekkhistorier om hva som faktisk foregår. Utstyr som brukes til blanding blir mistet på gulvet, hansker og andre hygiene tiltak blir ikke fulgt, fare for nikotinforgiftning som følge av kontakt med høykonsentrert nikotin, åpne beholdere og skittent utstyr. Hvor alt dette kommer fra, og hvilke skadelige stoffer det inneholder vet du ingenting om. Resultatet av dette og produktet som kommer som et resultat av denne virksomheten er det ikke lurt å tilføre sin egen kropp.

Spiser du en salat som en butikkansatt står og blander til deg uten hårnett med skitne hender og en kniv som har vært i gulvet på butikkdisken som jevnlig fylles med penger, skitne esker og kaffekopper foran deg og de andre kundene i butikken?

 

Ja, det blir lovlig i Norge!

På bakrunn av EU sitt sitt nye tobakksdirektiv vedtok stortinget i 2016 å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin i Norge. Denne endringen vil trolig tre i kraft i løpet av 2019. Dette er meget positivt for de som ønsker å slutte å røyke og bytte ut tobakken med e-sigaretter.

Det vil bli strenge krav til kvalitetssikring av produktene for å sørge for at folks helse blir ivaretatt, samt sette en stopper for den tvilsomme virksomheten beskrevet lenger opp i artikkelen. Skatter og avgifter på produktene er foreløpig ikke informasjon som er tilgjengelig, så det blir spennende å se om de virkelig ønsker å gi folk en god grunn til å slutte å røyke.

 

Forfattet av Friske Drag AS © 2018

Les mer...
09.01.2018

Informasjon om regelverket som kommer til Norge

Dinside.no har laget en omfattende og forklarende artikkel som tar for seg fremtiden til e-sigaretten i Norge. Det blir spennende å se hvordan dette tar i vei, men vi er foreløpig positive til at det vil gjøre tilgjengeligheten bedre, samt at salg av nikotin blir lovlig. På den annen side er det Helsedirektoratet og regjeringen som avgjør dette, og av erfaring er ikke dette de som bryr seg mest om folkehelsen, forskning og objekt informasjon, så det gjenstår å se hva de koker sammen denne gangen...

Hele artikkelen kan leses her

Les mer...
29.11.2017

Viktig nyhet! Regulring av e-sigaretter i Norge

Norsk Dampselskap melder i dag at innføringen av EU sitt tobakksdirektiv (TPD) implementeres og iverksettes tidligst 01.07.2018 i Norge.

Les mer...
21.11.2017

Forskning: Ingen negative påvirkning i luftveiene fra e-sigaretter hos ikke-røykere

En ny langtidsstudie som er gjennomført på Universitet i Catania, Italia, viser ingen tegn til bekymring rundt langtidsbruk av e-sigaretter.

Les mer...
16.11.2017

Minerva - Brukerundersøkelse om Esigaretter

Minerva har i dag publisert resultatene fra en rykende fersk brukerundersøkelse som er foretatt av Norsk Dampselskap. Undersøkelsen omhandler bruken og effekten av esigaretter.

Les mer...
10.11.2017

E-sigaretter med nikotin i Norge, lar det seg gjennomføre?

Eu sitt nye tobakksdirektiv som regulerer e-sigaretter (Tobacco Products Directive Article 20 - "TPD") feier over Europa med full kraft, og Norge som et EØS land har selvfølgelig valgt å følge saueflokken å kaste seg på.

Les mer...
09.11.2017

Varden, vår lokalavis med ny artikkel om e-sigaretter

Telemarks lokalavis, Varden, har ved flere anledninger laget omfattende artikler om personlige historier som omfatter e-sigaretter og damping, og her kommer det en til.

Les mer...
09.11.2017

TV2 Artikkel - Ny helserapport viser 0 dødsfall fra Snus

TV2 har laget en artikkel om den årlige "Global burden of diseases" analysen. Her konkluderes det med at det så langt er registrert 0 dødsfall som følge av bruk av røykfri tobakk.

Les mer...
17.06.2015

Tvilsom fremstilling av E-sigaretter i media!

Norsk og internasjonal media publiserer stadig meget negative artikler som omhandler e-sigaretter.  Noen av disse artiklene består av utdrag fra forskningsrapporter og annen informasjon av varierende kvalitet. Media fremhever gjerne negative sider ved bruk, og dette består ofte av feilinformasjon og sitater tatt ut av sammenheng.

Les mer...
16.12.2013

Stor artikkel om e-sigaretter i Aftenposten med kommentarer fra Norsk Dampselskaps Thomas Haugen.

Thomas Haugen, styremedlem i Norsk Dampselskap, kommenterer mangelen på fakta- og forskningsbaserte avgjørelser og anbefalinger rundt e-sigaretter fra Helsedirektoratet.

Les mer...
08.11.2013

Dagbladet har satt fokus på e-sigaretter

Dagbladet har den siste tiden skrevet flere gode artikler om e-sigaretter, og fokuset er forbudet mot e-sigaretter med nikotin i Norge. Det er godt å se at dette kommer på dagsorden og at det tas et oppgjør med det selvmotsigende forbudet vi har i dagens Norge.

Les mer...
01.11.2013

Statens institutt for rusmiddelforskning med ny rapport om e-sigaretter - Endelig!

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har laget en rapport som går i dybden på e-sigaretter og virkninger av disse. Det er godt å se at Norge også hiver seg på banen og tar dette på alvor.

Les mer...